Het Telescoop-team


In onze school hebben we van elk leerjaar 1 klas.
Daarnaast zijn er nog twee zorgjuffen bij de kleuters en twee zorgjuffen in de lagere school.

Samen met meester Wout van sport zijn dat alle mensen die werken op onze school.