GO! Freinet basisschool De Telescoop

Telefoon

02/424 14 12

Het Telescoop-team


In onze school hebben we van elk leerjaar 1 klas.
Daarnaast zijn er nog twee zorgjuffen bij de kleuters en twee zorgjuffen in de lagere school.

Samen met meester Wout van sport zijn dat alle mensen die werken op onze school.

GO! Nederlandstalige Freinet basisschool De Telescoop

Mathieu Desmaréstraat,
1020 Laken

Copyright, Rob Huijghe 2019 ©

Vind ons

Quick links