Sporten op De Telescoop


Twee maal per week gaan onze kleuters per klas sporten en bewegen.


De meisjes en jongens van de lagere school gaan zelfs vier keer per week sporten en bewegen.


Deze lessen worden door Wout, de turnmester. De kinderen oefenen verschillende bewegingen en vaardigheden..


In de kleuterschool wordt er ook tijdens de klasmomenten regelmatig aandacht besteed aan het bewegen. In de klassen zijn er verschillend bewegingsmaterialen (balletjes, pittenzakjes, hoepels,…) voorzien die kinderen uitnodigen om in de klas of in de gang te spelen. Per leeftijd krijgen ze ook aangepaste bewegingsoefeningen.


Door kinderen een heel rijke stimulerende omgeving aan te bieden, zorgen we ervoor dat er verschillende vaardigheden geoefend en gestimuleerd worden. Zo kunnen de kleuters zich volop ontwikkelen.


Het eerste en het tweede leerjaar gaan intensief zwemmen. Zo krijgen wekelijks zwemles tot en met de paasvakantie. Zo kunnen we een goede zwemtecniek aanleren op jonge leeftijd.


De tweede en derde graad gaan vanaf pasen tweewekelijks zwemmen.


Elk meisje en elke jongen in de lagere school krijgt vier uur beweging. We vinden sporten enorm belangrijk en investeren daarom extra uren. We merken dat onze kinderen zich veel beter kunnen concetreren als ze af en toe en frisse neus kunnen halen.

Een gezonde geest...


Sport, spel en studeren gaat hand in hand. We willen onze kinderen uitdagen om hun grenzen te verleggen. Zelfstandig werken, aandachtig luisteren, creatief zijn, medeleerlingen meenemen op hun pad,... Het vraagt veel energie. Een frisse geest, zorgt voor een goede concentratie. Daarom sporten we net iets meer dan andere scholen. En dat wérkt!