Voor het eerst naar school

Welkom op onze school!

WE KIJKEN UIT NAAR JE KOMST!

Wij werken alle dagen met hart en ziel om het beste onderwijs te voorzien voor jullie kinderen.


Op onze school, denken we hard na over hoe we de zaken aanpakken.


We doen niet zomaar iets, maar proberen ons altijd de vraag stellen: wat doen we, hoe gaan het doen en waarom doen we het. Zo zorgen voor een kwaliteitscyclus op school om ons onderwijs voortdurend te verbetern.


Als je dochter of zoon voor de eerste keer naar school gaat, zal je wel met heel wat vragen zitten. We lijsten er hier al een paar op, om je toch al een beetje beter te laten slapen.

F.A.Q.

Wat is de inhoud van methode-onderwijs voor De Telescoop?

Het voornaamste doel van onze school is leerwinst realiseren voor elk kind dat bij ons naar school gaat. Onafhankelijk van de thuiscontext willen we ieder kind de kans bieden om zijn of haar toekomst op de best mogelijke wijze vorm te geven. Elke factor die een goede toekomst in de weg staat, willen we wegnemen.


We beginnen altijd vanuit de nabijheid van het kind en beschouwen welbevinden en betrokkenheid als vanzelfsprekendheden op school. Niet omdat we verwachten dat deze er automatisch zijn, maar omdat we vanuit onze kern dit als een van de belangrijkste voorwaarden zien om tot leren en leven te komen. We sluiten aan bij de interesses van onze kinderen en leren hen ook goed te luisteren naar wat anderen belangrijk vinden.

We geloven sterk in een gemeenschappelijk verhaal met solide democratische waarden. Onze leerlingen zijn essentiële partners in het leer- en leefproces op school.


De wereld om ons heen vormt het vertrekpunt om kennis op te doen en verhalen te verbinden. Eigen waarneming zegt zoveel meer dan woorden op papier. Verwondering en beleving staan centraal in ons handelen. Door kinderen de "waarom"-vraag te laten stellen, stimuleren we hun nieuwsgierigheid om zelf naar antwoorden te zoeken.


Bij dat zoekproces willen we hen begeleiden. Daarvoor is het essentieel dat ze goed kunnen lezen, luisteren, samenwerken, zich concentreren en gericht kunnen werken naar een doel. Daarom zorgen we ervoor dat elk kind een solide basis meekrijgt. Zonder die basis ontzeggen we onze kinderen de kans om te groeien. Op onze school is naast de vorm ook de inhoud van primair belang.

De laatste, maar wellicht de meest cruciale pijler, is zelfsturing of zelfregulering. We streven ernaar onze kinderen op te voeden tot individuen die zelfstandig of coöperatief kunnen werken met een minimum aan begeleiding. Dit geeft hen de gelegenheid om zelf te ontdekken, te leren en te reflecteren.


Hanteren jullie enkel Freinet op school?

Met veel toewijding en zorg hebben we op onze school de Freinet-pedagogiek omarmd, een benadering die kinderen centraal stelt en hen actief betrekt bij het leerproces. Het is een filosofie die uitgaat van de natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid van elk kind. We zijn trots op de wijze waarop deze methode bijdraagt aan de ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.


Tegelijkertijd erkennen we dat elk kind uniek is, met diverse behoeften en leerstijlen. In onze tocht naar excellent onderwijs is het essentieel dat we flexibel blijven en ons onderwijsaanbod daarop aanpassen. Dit betekent dat we, ter verrijking van onze Freinet-didactiek, ook andere onderwijsmethodes integreren. Dit doen we niet om het niveau te verlagen, maar juist om het onderwijsniveau te verhogen en een nog steviger fundament voor onze leerlingen te bouwen.


Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het idee dat een diversiteit aan leerervaringen de cognitieve ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Studies tonen aan dat wanneer leerlingen worden blootgesteld aan verschillende onderwijsmethoden, dit kan leiden tot betere probleemoplossende vaardigheden en een dieper begrip van de lesstof (Bron: “Educational Psychology Review”).


Door het beste uit verschillende pedagogieën te halen, kunnen we een leeromgeving creëren die niet alleen de academische vaardigheden verbetert, maar ook sociale, emotionele en creatieve aspecten van de kinderen ontwikkelt. We zijn ervan overtuigd dat deze rijke mix aan benaderingen onze leerlingen zal voorbereiden op een wereld die vraagt om flexibiliteit, kritisch denken en samenwerking.


Hoe weten jullie of leerlingen het gewenste niveau behalen?

Op onze school, werken we met bijzonder veel data om ons leerproces en lesproces vorm te geven.

Evaluaties en observaties dienen vooral als basis voor onze leerkrachten om nog meer in te spelen op noden en wensen van de leerlingen.

Dankzij onze fijnmazige observaties, kunnen we tekorten snel bijwerken. Anderzijds krijgen kinderen die alle leerstof onder de knie hebben verrijking. Zo garanderen we dat elk kind het aanbod krijgt dat zij of hij verdient en nodig heeft.


Gaan jullie zwemmen?

Ja. We gaan vanaf de tweede kleuterklas wekelijks zwemmen. Dat is niet alleen een kans voor extra lichaamsbeweging, maar het speelt ook een cruciale rol in de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden zoals zelfsturing en zelfvertrouwen.


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zwemmen op jonge leeftijd niet alleen de fysieke gezondheid bevordert, maar ook bijdraagt aan de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Door te leren zwemmen, ontwikkelen kinderen een gevoel van zelfstandigheid en zelfverzekerdheid. Deze vaardigheden zijn essentieel voor hun algehele ontwikkeling en succes op school en daarbuiten.


Bovendien biedt zwemmen een unieke vorm van lichaamsbeweging die zowel leuk als leerzaam is. Het is een sport die zowel de motorische vaardigheden als het uithoudingsvermogen verbetert. Door wekelijks te zwemmen, krijgen onze leerlingen de kans om op een speelse manier te leren, terwijl ze actief bezig zijn en genieten van het water.


We zijn enthousiast om deze nieuwe ervaring te bieden en kijken uit naar de positieve impact die het zal hebben op onze leerlingen. Met deze stap willen we een omgeving creëren waarin onze leerlingen niet alleen academisch, maar ook fysiek en sociaal-emotioneel kunnen groeien.


De Telescoop is een stadsschool, met een klein domein.


We vertrekken in onze werking steeds vanuit de wereld. De wereld van de kinderen binnen brengen, is een kernwaarde in onze visie. We willen verwondering opwekken en kinderen een onderzoekende houding aanleren. Van zodra kinderen zich dingen beginnen afvragen, gaat het leren verder dan wat er binnen de schoolmuren gebeurt.


We streven er naar om minstens 1x per week naar buiten te gaan. Voor onze allerkleinste kinderen is het soms wel praktisch nog moeilijk om dit zo vaak te doen. We moeten hen immers leren omgaan met verkeer en gevaarlijke momenten op de weg. Zodra ze er klaar voor zijn, gaan we uiteraard ook met hen de wereld ontdekken.


Met onze kinderen van de lagere school, spelen we elke middag ook in het park tegenover de school. Ze creëren we dagelijks ruimte en contact met de groene omgeving in de buurt.


Werkt de school met punten en rapporten?


Onze school is een data-driven school. Dat wilt zeggen dat we van jongsafaan veel data van elk kind bijhouden. We delen dat niet met de kinderen op jonge leeftijd, maar we gebruiken dat wel tijdens oudercontacten. We hebben die data nodig, omdat we elk kind willen brengen tot zover het kan raken. Of het nu over de wereld gaat, of over rekenen, zoals al gezegd: ieder kind heeft een stevige basis nodig.


De data die we verzamelen gebruiken we om het leerproces van elk kind te indivualiseren. Elk kind is verschillend en heeft een andere noden en wensen. Maar we willen niet zomaar wat doen. Elke twee weken bespreken we talenten en tekorten en kijken wij waar we het kind kunnen bijstaan. We leggen dat de lat hoog, maar zullen nooit een kind afrekenen op mindere observaties. Integendeel; wij vragen ons dan continu af wat wij kunnen doen om dat kind toch nog verder te brengen.


Zijn er warme maaltijden op school?


Ja. Je kan er voor kiezen op elke dag warm te eten. Er is keuze uit vegetarische maaltijden en maaltijden met vlees/kip/vis. Maaltijden kosten ongeveer 3,50€ per dag.


Je mag rekenen dat ongeveer 6 op 10 kleuters warm eten op school. Je kiest wel om ofwel elke dag warm te eten of elke dag boterhammen te eten.


Betaling gebeurt elke maand automatisch via domiciërling.


Welk model gebruiken jullie voor zelfsturing?


In de praktijk introduceren we al in de kleuterklas 'bakjestijd', een periode waarin kinderen leren om met vooraf gekozen materialen zelfstandig aan de slag te gaan. Ze maken keuzes over hun activiteiten en leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Dit stimuleert niet alleen hun autonomie maar ook hun probleemoplossend vermogen en creativiteit.


Naarmate kinderen groeien, bouwen we voort op deze basis. In de lagere school evolueert dit naar krachtige leerpleinen, waarbij leerlingen meer complexe taken zelfstandig of in groepjes uitvoeren. We moedigen hen aan om eigen leerdoelen te stellen, reflecteren op hun vooruitgang en strategieën te ontwikkelen om hun leerproces te verbeteren. Een hoge zelfstandigheid is daarbij een essentiële factor.


Het model van Zimmerman ondersteunt dit proces door drie fasen van zelfgereguleerd leren: de planningsfase, waar kinderen doelen stellen en strategieën kiezen; de uitvoeringsfase, waarin ze leren en de gekozen strategieën toepassen; en tenslotte de zelfreflectiefase, waar ze evalueren hoe goed hun strategieën hebben gewerkt en wat ze de volgende keer anders kunnen doen.


Dit model is niet alleen theoretisch onderbouwd, maar wordt ook gesteund door onderzoek dat aantoont dat zelfgereguleerd leren leidt tot betere academische prestaties en een groter zelfvertrouwen bij leerlingen. Het bereidt onze kinderen voor om proactieve en veerkrachtige individuen te worden, klaar om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan.


Wat is bakjestijd?


Bakjestijd is activiteit in elke kleuterklas die door de leerkracht gestuurd wordt. De leerkracht bedenkt een aanbod waaruit kinderen moeten kiezen en waarmee kinderen zelfstandig aan de slag moeten gaan voor een bepaalde duur.


We willen kleuters vaardiger maken door ze zelf keuzes te laten maken. Bakjestijd stimuleert hen om zelf keuzes te maken, om te beseffen dat ze niet altijd hun eerste keuze hebben en om plannetjes te maken. Zelfsturing is van groot belang voor schoolsucces, omdat het een positieve invloed heeft op cognitief als sociaal-emotioneel functioneren. Door al in de kleutergroep aandacht te besteden aan zelfsturing, worden kinderen beter voorbereid op het schoolse leren en leven en kunnen achterstanden worden vermeden.


Na elke bakjestijd organiseren we in kleine groepjes een kringgesprek. We geven leren feedback geven in kleine kring, meteen na de bakjestijd. Tijdens deze praatkring geven we kinderen denktaal om hun eigen proces te evalueren. We bekijken volgende fases:

  • Ik stel doelen
  • Ik maak en volg mijn plan
  • Ik vertrouw op mezelf
  • Mijn hoofd en werkplek zijn rustig
  • Ik zoek hulp
  • Ik ben al goed bezig
  • Ik kijk terug naar mijn werk

Jullie zijn een leesschool. Hoe werkt dat praktisch?


In onze kleuterschool brengen we met boeken het thema binnen. Elke week lezen we een nieuw boek, dat meerdere malen per week wordt voorgelezen. In de kleuterschool zijn rijke leeshoeken opgezet, op maat voor de kinderen. Boeken zijn duidelijk aanwezig, de ruimte waarin kan gelezen worden is inspirerend en rustgevend.


Kinderen die iets minder taalvaardig zijn, krijgen ook in de kleuterklas al een remediëring op maat. Taalvaardigheid is binnen onze school de sleutel tot succes. Zonder goede kennis van het Nederlands, wordt schools succes een moeilijk verhaal.

Vanaf de lagere school, lezen kinderen zelfstandig. Ze kiezen zelf een boek in onze bibliotheek, waar ze elke dag een half uurtje in lezen. We proberen ook vanuit hun boeken te vertrekken om lessen een wereldgeoriënteerde laag te geven.


Zijn er praatkringen/praatrondes op De Telescoop?


Dit is voor onze één van de allerbelangrijkste werkvormen op school. Tijdens kringen komen bijzonder veel vaardigheden en kennis aan bod. Kinderen leren naar mekaar luisteren, leren geduld te hebben, hebben respect voor mekaar, kunnen inspelen op verschillende interesses,…


Elke dag organiseren we minstens 1 kring, met een extra klassenraad op vrijdag, waarbij we wekelijks het schoolse gebeuren evalueren.


Kunnen kleuters nog middagdutjes doen?


Het antwoord is hier wat dubbel. Het kan zeker, want we willen elk kind op zijn of haar tempo laten groeien. Maar we stimuleren het zeker niet en we proberen het op school ook echt wel af te bouwen. Elk moment in de klas, is een gewonnen moment. Daar gaan we toch van uit.


Moeten kleuters zindelijk zijn?


Neen. We vragen wel dat er actief gewerkt wordt aan zindelijkheidstraining thuis. Het kan niet enkel de verantwoordelijkheid van de school zijn, om elk kind zindelijk te krijgen. Daar hebben we noch de tijd, noch de middelen voor. Maar ook hier gunnen we elk kind zijn ontwikkelingstempo.


Welke opvoedingsstijl gebruiken jullie op school?


Bij De Telescoop zijn wij ervan overtuigd dat het pedagogisch handelen van de leerkrachten ten dienste staat van het doordacht en actief vormen van jongeren in hun mens-zijn en menswaardigheid.


Een autoritatieve opvoedingsstijl sluit hier het beste bij aan. Dit is een stijl met vrijheden en beperkingen, hoge verwachtingen met veel ruimte om te 'experimenteren' met het eigen gedrag.


Leerlingen krijgen alles uitgelegd en mogen erop vertrouwen dat hun belangen meegenomen worden in de keuzes die de leerkrachten voor hen maken. Mondigheid wordt gewaardeerd, maar een brutale mond wordt niet geaccepteerd.

Leerlingen die opgevoed en gevormd worden binnen een autoritatieve setting zijn socialer, beter uitgerust en presteren beter op school. Deze opvoedstijl draagt zichtbaar bij aan het kennen van het 'ik' (zelf) en het zich verhouden tot een groep (socialisatie).

Dat leerlingen zien dat regels inconsistent worden gehanteerd afhankelijk van de situatie en behoefte van de leerlingen is niet erg (Breemer, 2019); zo leren ze dat mensen verschillen. Een stabiele leerkracht (of ouder) die in de basis consistent is in zijn gedrag, is dan wel een vereiste.